Výzva ceny SozialMarie na predkladanie prihlášok je otvorená do 23:55 hodiny dňa 21. januára 2020. Predložte svoj sociálno-inovatívny projekt a povedzte o tejto možnosti i ďalším záujemcom!

Všetky informácie k výzve na predkladanie prihlášok o cenu SozialMarie 2020, vrátane online formulára prihlášky, nájdete na
www.sozialmarie.org/sk/vyzva.

 

 

 

Pätnástim najlepším sociálnym inováciám bude 1. mája 2020 udelená cena SozialMarie. Udeje sa tak na slávnostnom podujatí vo viedenskom ORF RadioKulturhaus: Prvé tri ceny sú v hodnote 15 000, 10 000 a 5000 eur, ďalších dvanásť cien má hodnotu každá po 2000 eur.