Iniciatíva programu Horizont 2020 s názvom SmartEEs poskytuje technológie, odborné znalosti a zdroje pre nové produkty/služby v oblasti elektroniky. Pre záujemcov o experimenty sa bude v marci konať workshop v Brne. 

SmartEEs je jedným z Digital Innovation Hubs (DIH), ktoré sú ekosystémami, ktoré pozostávajú z malých a stredných podnikov, veľkých priemyselných firiem, začínajúcich podnikov, výskumníkov, akcelerátorov a investorov. Zameriavajú sa na vytvorenie čo najlepších podmienok pre dlhodobý obchodný úspech pre všetky zainteresované strany. Pomáhajú zabezpečiť, aby každá spoločnosť mohla lepšie využiť digitálne príležitosti.

Výzva na predkladanie návrhov

Prostredníctvom výzvy na predkladanie žiadostí o experimenty (december 2017 – september 2019), SmartEE vyberie a podporí 20 experimentov s aplikáciami zameranými na generovanie úspešných podnikateľských príbehov a vstupov na nové trhy.

Získajte až 60 000 € v hotovosti a až 80 000 € v službách na vývoj a testovanie funkčného demonštrátora produktov.

V roku 2019 sú plánované ešte 2 uzávierky:

  • 19. apríla 2019
  • 20. septembra 2019

Témy pre oprávnené návrhy:

  • OLED and novel lighting – Bringing Light to your products with OLED and novel lighting
  • Flexible electronics and OLED displays – Bringing Interaction to your products with OLED displays
  • Organic and flexible photovoltaics – Bringing Energy to your products with organic photovoltaics
  • Novel electronics and components and smart integrated systems– Bringing Intelligence to your products with novel electronics & components and integrated smart systems.

Viac informácií o výzve

Workshop pre záujemcov o projekty SmartEEs (Brno, 13.3.2019)

Všetky európske malé a stredné podniky a midcaps sú pozvané na na workshop, aby sa dozvedeli viac a spolupracovali s odborníkmi inicatívy SmartEEs.

Workshop organizuje JIC v Brne 13. marca 2019. miesto konania: Purkyňova 649/127, Brno, ČR

Viac informácií, pozvánka a registrácia na workshop (PDF).

Článok prevzatý z: innonews.blog