Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) Vám ponúka možnosť zúčastniť sa v termíne 7.—11. októbra 2019 na 61. Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne formou spoluvystavovateľa v slovenskom národnom stánku s významnou štátnou podporou.

Medzinárodný strojársky veľtrh v Brne patrí medzi najvýznamnejšie priemyselné veľtrhy v strednej Európe s každoročnou účasťou viac ako 1500 vystavovateľov a 80 000 návštevníkov. Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.

Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností na veľtrhu v Brne uhradí náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia), povinný registračný poplatok, zápis do katalógu vystavovateľov a vystavovateľský katalóg zúčastnených slovenských spoločností.

Počet účastníkov v spoločnej expozícii je limitovaná! Prioritu zaradenia do spoločnej expozície majú výrobné spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu:

 • banská, hutnícka, keramická a sklárska technika
 • materiály a komponenty pre strojárstvo
 • pohony, hydraulika a pneumatika, chladiaca technika a klimatizácia
 • plasty, gumárenstvo a chémia pre strojárstvo
 • obrábacie a tvárniace stroje, náradie
 • povrchová a tepelná úprava
 • zlievarenstvo
 • zváranie
 • energetika a silnoprúdová elektrotechnika
 • elektronika, automatizácia a meracia technika
 • výskum, vývoj, transfer technológií, finančné a iné služby

Viac informácií o podmienkach účasti nájdete na stránke podujatia.

V prípade záujmu o účasť v spoločnej expozícii na veľtrhu MSV Brno 2019, vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 31. mája 2019.

Dátum: 7.—11. október 2019
Miesto: Areál výstaviska Brno, pavilón V, Brno, Česká republika
Kontakt: veltrhy@sario.sk

Organizátor národného stánku: Agentúra SARIO v rámci národného projektu ‚Podpora internacionalizácie MSP‘, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.

Registrácia