Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP, vyhlásila dňa 29.6.2020 Výzvu schémy malých grantov na podporu začínajúcich podnikov (start-upov). Financovaná je z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Časť textu prevzatá a viac informácií na vyskumnaagentura.sk