Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike, Českej republike, Rakúskej republike, Srbskej republike a Francúzskej republike.

Dátum vyhlásenia výzvy je 8. 7. 2019, dátum ukončenia výzvy je 20. 9. 2019.

Viac informácií a podmienky výzvy

Článok prevzatý z innonews.blog