Nadácia VSE otvára grantové programy, aby podporila rozvoj regiónu východného Slovenska a prispela k zlepšovaniu života jeho obyvateľov a komunít.

Druhý ročník úspešného grantového programu je otvorený. Žiadať o grant môžu projekty, ktoré prispejú k zlepšeniu života komunít a obyvateľov regiónu východného Slovenska s pomocou využitia procesu digitalizácie.

Text prevzatý a viac informácií na vseholding.sk.