V prvom vydaní časopisu PC Revue  roku 2017 nájdete článok o spoločnosti VIZUALIZACKY.

„V čase rozbiehania projektu, v roku 2013, bolo veľmi vhodné obdobie pre aplikáciu nástrojov virtuálnej reality, keďže ich popularita rástla, stávali sa ľahšie dostupnými a cenovo prístupnými bežným zákazníkom. Vďaka tomu mohol tým projektu flexibilne zareagovať na dopyt v oblasti dynamických vizualizácií. Nasledujúci rok bol prelomovým z hľadiska spoločenského ocenenia a zviditeľnenia projektu, ktorý zvíťazil v súťažiach National Innovation Competition 2014, Študentská podnikateľská cena ako aj v súťaži Tatra banky Business Idea 2014. Víťazstvo v poslednej zo súťaží bolo ocenené aj finančnou odmenou, vďaka ktorej si team mohol zabezpečiť potrebné technické vybavenie.““

Celý článok si môžete prečítať v tlačenej aj online verzii PC Revue.