Dňa 25.6.2018 v Bratislave sa  uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov celoslovenského projektu „Slovak University Startup Cup 2018“. Cieľom projektu bolo oceniť a podporiť mladú generáciu študentov VŠ, ktorí majú inovatívne nápady a myšlienky. Projekt  sa organizoval aj v iných krajinách pod názvom University Startup World Cup 2018 Organizovala ho mimovládna organizácia JCI –Slovensko (Junior Chamber International-Slovakia)  v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou. Odborná komisia podujatia vybrala z prihlásených študentských startupov z celého Slovenska 5 víťazov jednotlivých kategórií súťaže  z toho 4 víťazi boli so Startup Centra TUKE Košice.

 

Kategória: Informačné technológie, mobilné technológie, web

Nora Belíová – študentský startup BodyFix Technologies, Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach

BodyFix Technologies je mobilná a webová aplikácia, ktorá má pomôcť zrýchliť celý proces diagnostiky problémov chrbtice pomocou špeciálnych funkcií a pomocou priameho  prepojenia s expertmi v mestách, okresoch alebo krajoch . Cieľom tvorcov je dať fyzioterapeutom, športovým lekárom, trénerom, učiteľom, aj obyčajným ľudom nástroj, ktorý im uľahčí nielen každodenný život, ale dá im aj spätnú väzbu o ich aktivitách ohľadom zdravia ich zverencov. Vďaka tomu majú mať možnosť lepšie a efektívnejšie pripravovať cvičebné jednotky, cieliť rast svalstva, riadiť procesy, a teda zlepšovať celé držanie tela a zdravotný stav.Radi by  spustili program na ZŠ Deň zdravého chrbta, kde by ich experti zadarmo diagnostikovali deti po súhlase rodičov a následne pre nich vypracovali cvičebné plány.

 

Kategória: Priemyselné technológie, technické riešenia, robotika

Ing. Dominik Dubecký – študentský startup INNCON – Innovative construction, Stavebná fakulta TU v Košiciach

Startup sa zaoberá vývojom dvoch produktov určených pre stavebníctvo. Ide o stavebnú dosku Comfywarm so zabudovaným infračerveným vykurovaním a zariadenie na dodatočné vytváranie otvorov v konštrukcií bez porušenia povrchu. Použitie týchto produktov zefektívni tradičné pracovné postupy, čo v konečnom dôsledku šetrí čas a peniaze. Ďalším súvisiacim vývojovým produktom je zariadenie na dodatočné vytváranie otvorov (kanálov) bez porušenia povrchu konštrukcie, ktoré nájde využitie nie len pri inovatívnych doskách Comfywarm, ale aj pri dodatočných úpravách sendvičových izolačných panelov, či zateplených fasádach.

 

Kategória:  Životné prostredie, zelené technológie

Dávid Kuzmiak-študentský startup Polythreat Eco, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach

Polythreat Eco je kaliace médiúm na báze disperzných polymerov, ktoré sú v porovnaní s olejom ekologickejšie, lacnejšie a má širokospektrálne použitie na všetky typy kalenia. Zároveň Polythreat Eco ponúka implementáciu kaliacich zariadení a technológie kalenia polymerom. Kalenie je najdôležitejšou operáciou pri výrobe vysokonamáhaných súčiastok, teda je veľmi potrebné,  aby prebehlo čo najideálnejšie. Bežne sa na kalenie používa voda, olej, soľný kúpeľ alebo pretlak dusíka. PolythreatEco využíva vodou rozpustitelný polymér polyvinylpyrolidon vo vodných roztokoch ktoré sú kompromisom medzi pouzitím vody a oleja. Takýmto roztokom sa dá jednoducho ovládať teplota ochladzovania kaleného materiálu, je absolútne neškodný (PVP sa používa v liekoch ako pojivo), kalenie takmer s nulovými emisiami. Zároveň polymerický kaliaci kúpeľ je cenovo podstatne výhodnejší ako olej.

 

Kategória: Ostatné nápady

Lukáš Kianka– študentský startup Leaf, Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach

Leaf inovuje pokročilú diagnostiku psychológie človeka a na základe bezprostredných reakcií analyzuje jeho skutočnú osobnosť. Celý proces analýzy je nasadený v prostredí laboratória, fungujúceho na princípe logickej izby a odzrkadľujúcej bežné situácie charakteristické pre danú pozíciu. Pomocou rekvizít a rozličných analytických a logických úloh vyvolávajú reakcie na podnety, ktoré vedia presne analyzovať prirodzené správanie človeka v reálnom živote, a tiež jeho vonkajšie a skutočné reakcie na rôzne stresové situácie. Výsledky testovania, ako aj samotný proces, je podložený vizuálnymi a fyziologickými údajmi získanými využitím najmodernejších digitálnych technológií. Celé testovanie je tvorené celistvým sledom situácií, vedúcim k úspešnému koncu.

 

ŠPECIÁLNA CENA

Nora Belíová – cena JCI Slovensko pre startup s najväčším prínosom pre spoločnosť.