V rámci NPC (Národné podnikateľské centrum) Košice sa otvára ďalšie kolo výzvy na Virtuálny inkubátor. Skladba služieb pre členov ostáva rovnaká ako v predošlom kole:

  • 50 hod. mentoringu,
  • 90 hod. konzultácií,
  • networkingové podujatia pre členov.

Výzva je určená najmä pre firmy združené vo fyzických inkubátoroch do 3 rokov od založenia.

Prihláste sa do 3.9.2020.

Viac informácií a registrácia: npc.sk