Biotechnologický sektor, ktorý je v EÚ koordinovaný združením Bio-Based Industries Consortium (BIC), v spolupráci s Európskou komisiou pripravujú nové verejno-súkromné partnerstvo v budúcom rámcovom programe Horizon Europe. Bude stavať na základe jestvujúceho partnerstva Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU).

BIC otvorilo verejnú konzultáciu k návrhu strategického programu pre výskum a inovácie pre obdobie do roku 2030 – SIRA 2030. Je to podrobný plán, ako dosiahnuť ciele publikované v dokumente The circular bio-society in 2050.

Plán SIRA2030 identifikuje kľúčové technologické a inovačné ciele potrebné na rozvoj udržateľného biotechnologického odvetvia v Európe:

  1. Vytvoriť nový biznis-model na zahrnutie strategických partnerov: primárny a trhový sektor
  2. Urýchlenie trhovej realizácie udržateľných riešení v obehovej bioekonomike
  3. Zavedenie uhlíkovo-neutrálnych postupov
  4. Zavedenie nových dodávateľských a spotrebiteľských schém pre obehovú bio-ekonomiku.

Draft SIRA 2030 nájdete tu .

Verejná konzultácia je otvorená do 30. apríla 2020 – nájdete ju na tejto adrese

Ďalšie informácie nájdete na adrese https://biconsortium.eu/SIRA2030-consultation.