Ventures Thrive, jednen z prvých celoeurópskych deeptech venture builders, ktorý sa snaží pomáhať startupom rýchlo škálovať, otvára výzvu určenú pre startupy z krajín EU13 (widening countries). Uzávierka prihlášok je 16.3.2023.

Ventures Thrive realizuje svoje poslanie poskytovaním bezkapitálového (equity free) financovania a rastového programu, ktorý prepojí startupy s investormi a korporáciami, aby mohli otestovať svoje riešenia v reálnych scenároch. Grant vo výške 1 500 000 EUR, ktorý financuje Európska rada pre inovácie (EIC), sa bude rozdeľovať počas dvoch rokov s cieľom investovať až do 32 deeptech startupov zameraných na riešenie niektorých z najpálčivejších problémov sveta.

Každý prijatý startup môže získať až 100 000 EUR v hotovosti a službách bez vstupu do základného imania firmy (equity free).

Viac informácií a prihláška

Článok prevzatý z innonews.blog