Podnikateľská etika a spoločenská zodpovednosť sú hlavné kritériá v súťaži Veľká cena SOPK, ktorú vyhlasuje Predstavenstvo SOPK od roku 2002.

Veľká cena SOPK je zameraná na dodržiavanie etických princípov v podnikaní s cieľom rozšíriť okruh tých podnikateľov na Slovensku, ktorí budú dôveryhodným subjektom pre svojich obchodných partnerov, svojich spotrebiteľov a zákazníkov, pre svojich zamestnancov, pre príslušné orgány štátnej správy a širokú verejnosť, ale napokon aj vzorom pre svojich konkurentov.

Viac o súťaži na sopk.sk.