Miesto, ktoré prepája vedu a prax – UVP TECHNICOM. Reportáž je od 38 minúty dostupná na: rtvs.sk