Medzinárodná asociácia vedeckých parkov a inovácií IASP (angl. International Association of Science Parks and Areas of Innovation) zaradila Univerzitný vedecký park TECHNICOM medzi svojich členov.

 

IASP je celosvetovo uznávaná asociácia riadená expertmi z oblasti vedeckých a technologických parkov, ide o nezávislú, neziskovú a mimovládnu organizáciu, viac informácií nájdete na stránke iasp.ws