UVP TECHNICOM a Campus cowork prinášajú budúcnosť testovania nápadov na TUKE

Sme veľmi radi, že na malom Slovensku sú ľudia, ktorí sa neustále snažia prinášať myšlienky „zo sveta“ k nám domov a zároveň určovať trendy a vychovávať talenty. UVP TECHNICOM prostredníctvom svojho Startup centraInkubátora spája sily a skúsenosti s coworkingovým centrom Campus cowork v Bratislave. Z ich podhubia vyšiel ďalší nádejný projekt, ktorý má ambíciu spojiť celú strednú a východnú Európu (tzv. CEE región) pod „jednu strechu“. 

Ako?

S Perry Talents a Luducrafts nadizajnovali platformu, nazvanú Startup Den, do ktorej vložili skúsenosti z vedenia akcelerátorov, riadenia vlastného investičného fondu a zhliadnutia „stoviek“ startupových prezentácii, pomôcť otestovať vlastný biznis nápad. Dostať spätnú väzbu z trhu čo najrýchlejšie, za pomoci mentorov a korporátnych benefitov. Navyše, ak má idea potenciál „škálovať“ do zahraničia, má rastové ambície, na záver programu je možné stretnutie s reálnym investorom.

Sme radi, že vďaka Doc. Ing. Petrovi Džupkovi, PhD. z Ekonomickej fakulty, môžu túto platformu testovať aj študenti na TUKE v rámci štúdia. Vzbudiť v nich podnikateľského ducha, ukázať im nové možnosti kariérneho rastu a uplatnenia sa, práve to je víziou nášho zámeru. 

Samozrejme, podnikateľ nemôže byť každý z nás. No čím skôr má človek možnosť „pričuchnúť“ si k vlastnému projektu, tým skôr vidí ďalšie príležitosti na rozvoj svojho okolia. Spoločne pomáhame robiť naše okolie, mesto, región a krajinu lepším miestom na život a realizovať myšlienky, ktoré máme často v hlave, no nemáme odvahu ich realizovať. Práve spojenie podnikateľských akceleračných platforiem z Košíc a Bratislavy má ambíciu prispieť k prekonaniu tejto „prekážky“.

Ak máš záujem vedieť viac, sleduj stránky akcelerátoraStartup centrum TUKE.