Cieľom je priama finančná podpora MSP, ktoré majú záujem ochraňovať a manažovať svoje priemyselné práva, a tým posilniť svoju pozíciu na trhu či aktívne zlepšiť konkurencieschopnosť.

Viac informácií na indprop.gov.sk