Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) vyhlásil dopytovo-orientovanú výzvu, ktorá je zameraná na moderné technológie vo verejnej správe. Na projekty je vyčlenená suma 10 miliónov eur. Žiadatelia sa môžu o financie na svoje riešenia uchádzať do 21. apríla 2020.

Na výzvu je vyčlenená suma 10 000 000 eur. Žiadatelia môžu získať od 200 000 do 1 000 000 eur.

Projekty sú rozdelené na dva typy aktivít:

  1. migrácia na open source a zavedenie chatbotu
  2. podpora budovania inteligentných miest a regiónov.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na Moderné technológie spolu s jej prílohami je zverejnená na stránke úradu vicepremiéra.

Zdroj: ÚPVII

Článok prevzatý z innonews.blog