TrustChain je projekt financovaný Európskou komisiou, ktorého cieľom je vytvoriť portfólio internetových protokolov novej generácie a ekosystém decentralizovaných softvérových riešení na správu identít, ktoré sú transparentné pre používateľa, interoperabilné, zohľadňujú ochranu súkromia a sú v súlade s právnymi predpismi a môžu sa bezproblémovo integrovať a spolupracovať s ktoroukoľvek z existujúcich decentralizovaných aplikácií.

Aktuálne projekt publikoval otvorenú výzvu (Open Call #2) orientovanú na ochranu súkromia používateľov a správa údajov. Projekty zameraný na dôveryhodné online platformy, ktoré chránia súkromie používateľov a poskytujú silné rámce správy údajov, môžu získať finančný grant celkovo v sume 1,99 mil. EUR pre

Čo výzva ponúka?

  • Grant až do výšky 117 000 EUR
  • Bezplatný prístup k mentoringu a koučingu
  • Zviditeľnenie a propagáciu

Ďalšie informácie o výzve: https://trustchain.ngi.eu/open-call-2/

UVP TECHNICOM Vám viem pomôcť s prípravou žiadosti. Určite kontaktujte náš Útvar projektových aktivít – kontakt: Tomáš Pavlik (tomas.pavlik@uvptechnicom.sk).