Iniciatíva TRINITY (Digital Technologies, Advanced Robotics and increased Cyber-security for Agile Production in Future European Manufacturing Ecosystems) má otvorenú výzvu pre demonštrátorov v oblasti robotiky v priemysle. Uzávierka je 13.3.2020.

TRINITY sa zameriava na zlepšenie inovačnej schopnosti európskych výrobných spoločností. Jej cieľom je spojiť výskumnú a priemyselnú komunitu v Európe s cieľom rozvíjať a pomáhať všetkým veľkým spoločnostiam zavádzať a využívať nové digitálne a robotické technológie.

Výzva je určená pre konzorciá 1 – 3 partnerov vedené MSP, aby sa stali demonštrátormi v rámci 6-12-mesačného demonštračného programu na prototypovanie, implementáciu a testovanie nápadov. Pozrite si aj katalóg use-casov TRINITY.

Viac informácií o iniciatíve a výzve na predkladanie návrhov.

TRINITY je súčasťou kaskádového financovania (cascade funding/competitive calls) programu Horizont 2020, ktorého cieľom je poskytnúť financovanie tzv. tretím stranám (najmä MSP) vo forme malých grantov, zvyčajne 10-200 tisíc eur (každý projekt má vlastné pravidlá, oprávnené typy projektov aj výšky grantov) na riešenie konkrétnych aktivít spojených s vývojom, testovaním, validáciou a trhovým nasadením nových produktov, služieb, algoritmov či technológií.

Článok prevzatý z innonews.blog