Súťaž je určená pre:

  • živnostníkov, malé firmy a sociálne podniky
  • študentské/cvičné firmy,

zamerané na sociálny rozvoj komunity, mesta a regiónu a zároveň vo svojom podnikaní dbajú aj o ochranu životného prostredia (napr. vo forme cirkulárnej ekonomiky, recyklovania materiálov, ich opätovného využívania, zodpovednej spotreby, ochrany ekosystémov, a pod.).

Termín ukončenia súťaže: 30. september 2020

Viac informácií na mesiacvzdelavania.sk/sutaz/