Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností vyhlasujú 21. ročník oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky – Vedec roka SR 2017. Prihlášky je možné podať do 15.3.2018.

Cieľom podujatia Vedec roka SR je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku.

V tomto ročníku podujatia sa súťaží v piatich kategóriách:

  • Vedec roka SR
  • Mladý vedecký pracovník
  • Inovátor roka
  • Technológ roka
  • Osobnosť medzinárodnej spolupráce

Návrhy pre udelenie ocenení pracovníkom v oblasti vedy a výskumu prijíma Centrum vedecko-technických informácií SR do 15. 3. 2018. Všetky informácie o zasielaní návrhov nájdete vo Výzve a v štatúte k podujatiu.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov oceňovania sa uskutoční dňa 15. 5. 2018 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca, Primaciálne námestie 2, Bratislava.

Článok prebratý z innonews.blog