Startup competition | 30.11.2022| The Spot, Bratislava

Vyhlasujeme súťaž pre startupy z oblasti mestskej mobility.

Prihlásiť sa môžu startupy, ktorých riešenia sú z oblasti: aktívna mestská mobilita, udržateľná mestská logistika, vytváranie verejnej sféry, mobilita budúcnosti, mobilita a energia, zníženie znečistenia a iné.

Startupy budú mať jedinečnú možnosť odprezentovať svoje riešenia pred investormi a odbornou porotou a tak získať:

  • Zrýchlený prístup k možnostiam získania investícií alebo grantového financovania od EIT Urban Mobility až do výšky 500.000 €
  • Mentoring a podporu pre rozvoj businessu
  • Prístup k exkluzívnemu financovaniu na pilotovanie riešení v európskych mestách

Porota bude zložená zo zástupcov investičných fondov, VCs ako aj samotného zastúpenia EIT Urban Mobility.

Deadline na prihlásenie startupu je 23.11.2022. Investujte 7 minút svojho času, a získajte prístup k užitočným informáciám, feedback na vaše riešenie a možnosť networkingu s investormi.