EIT Manufacturing prvýkrát spúšťa súťaž s názvom BoostUp! Jedná sa o súťaž, ktorej cieľom je prilákať startupy, scaleupy a MSP s cieľom podporiť ich podnikanie.

Kľúčové informácie týkajúce sa BoostUp:

  • Súťaž má tri fázy: 1) Online prihláška, 2) Výber v regionálnom finále a 3) Výber vo veľkom finále;
  • Ceny predstavujú balíčky služieb + 15 000 EUR pre víťazov vo veľkom finále;
  • Existujú tri kategórie: CREATE (pre nových podnikateľov), ACCELERATE (pre začínajúce startupy/scaleupy) a TRANSFORM (pre MSP).

Viac informácií na events.eitmanufacturing.eu/boostup