Tri znalostné a inovačné společenstvá EIT – pre oblasť potravín, surovín a zdravia (EIT Food, EIT Raw Materials a EIT Health) – vyhlásili spoločnú súťaž o najlepšie obchodné nápady “Business Ideas Competition”, ktorej zámerom je zlepšiť medziodborovú inovačnú výkonnosť v krajinách spadajúcich pod regionálne inovačné program EIT (Regional Innovation Scheme, RIS), vrátane Slovenska.

Vlastníci nápadov a začínajúce podniky s inovatívnymi nápadmi v oblasti zdravia, potravín a surovín ich môžu predkladať online do 31. 3. 2018. Tí najúspešnejšie získajú ocenenie vo výške až 10 000 eur.

Viac informácií a prihláška

Článok prevzatý z innonews.info