Európska agentúra pre globálne satelitné navigačné systémy (GSA) vypisuje súťaž tímov o najlepšiu mobilnú aplikáciu systému Galieo (informácie o európskom globálnom satelitnom navigačnom systéme Galileo nájdete tu: https://www.gsc-europa.eu/galileo-overview/what-is-galileo ).

Registrácia do 28. marca 2019

Prvá cena je 100 tisíc EUR, druhá cena 50 tisíc EUR a tretia cena 30 tisíc EUR.

Viac informácií na stránke gsa.europa.eu/mygalileoapp