Súťaž o zapojenie sa do Intenzívneho akceleračného programu pre startupy

Startupy majú šancu získať významnú podporu pre svoj ďalší rozvoj

UVP TECHNICOM vyhlasuje súťaž inovatívnych projektov (startupov) o zapojenie sa do intenzívneho dvojmesačného akceleračného programu startupov, ktorý je organizovaný v rámci projektu zameraného na rozvoj ekosystému inteligentných inovácií v regióne východného Slovenska.

Ak máte nápad, ktorý chcete ďalej rozvíjať, alebo je Váš inovatívny projekt pripravený na rýchly rast, tak je to šanca pre Vás, určite sa prihláste a my Vám pomôžeme.

Ako a kto sa môže prihlásiť do súťaže o účasť v intenzívnom akceleračnom programe?“

Pre prihlásenie sa do súťaže je potrebné vyplniť REGISTRAČNÝ FORMULÁR

Prihlášky do súťaže je možné zasielať do 21. 1. 2022.

Do súťaže sa môžu prihlásiť jednotlivci alebo tímy s nápadom v rôznych štádiách vývoja, ktorého úroveň technologickej pripravenosti dosahuje stupeň TRL 3 – 6 (TRL 3: experimentálny dôkaz koncepcie – proof of concept, TRL 4: technológia validovaná v laboratóriu, TRL 5: technológia validovaná v príslušnom prostredí – priemyselne relevantné prostredie v prípade kľúčových podporných technológií, TRL 6: technológia preukázaná v príslušnom prostredí – priemyselne relevantné prostredie v prípade kľúčových podporných technológií).

Čo môžu startupy získať?

 • účasť na bezplatnom intenzívnom akceleračnom programe,
 • kancelárske priestory v modernej budove UVP TECHNICOM (bezplatný pobyt počas akceleračného programu) a možnosť využívania ďalších priestorov a infraštruktúry,
 • validáciu svojho projektu a spätnú väzbu od expertov, zákazníkov a investorov,
 • individuálne mentorské a koučovské konzultácie, ktoré pomôžu startupom posunúť ich riešenia správnym smerom – pomôžu vytvoriť individuálny plán rozvoja,
 • príležitosť predstaviť svoje riešenia verejnosti a potenciálnym zákazníkom, investorom,
 • možnosť nadviazať spoluprácu s odbornými pracoviskami TUKE, potenciálne možnosť využitia potrebnej kapacity unikátnych odborných pracovísk, laboratórií a iných zariadení TUKE,
 • podporu pri tvorbe podnikateľského plánu, získavaní partnerov, vyhľadávaní potenciálnych investorov,
 • podporu pri tvorbe prezentačnej identity startupov a príprave ich prezentačných materiálov (vrátane video-vizitiek, brandových profilov v online aj tlačenej podobe),
 • hodnotné ceny v rámci záverečnej súťaže startupov o najvýznamnejší progres, ktorý startup dosiahne v rámci zaradenia do akceleračného programu.

Čo sa bude diať po prihlásení do súťaže o účasť v intenzívnom akceleračnom programe?

Prihlásené projektové zámery budú zaradené do prípravného BootCampu, ktorý bude prebiehať v termíne od 24. do 28.1.2022. Cieľom je pripraviť vybrané tímy na súťažné prezentácie pred odbornou komisiou, ktoré sa uskutočnia v závere BootCampu. Komisia vyberie 10 projektov, ktoré budú mať možnosť absolvovať dvojmesačný intenzívny akceleračný program v Startup centre a Inkubátore UVP TECHNICOM v termíne o 1.2. do 31.3.2022.

Po absolvovaní dvojmesačného intenzívneho akceleračného programu budú odbornou komisiou v rámci záverečných súťažných prezentácií vyhodnotené startupy, ktoré dosiahnu najlepší progres v svojom rozvoji. Najlepšie startupy majú možnosť získať hodnotné ceny.

Ako bude vyzerať intenzívny akceleračný program?

Intenzívny dvojmesačný akceleračný program bude obsahovo zameraný na rozvoj kompetencií v oblasti prípravy individuálnych biznis plánov startupov, vývoja produktu, ochrany duševného vlastníctva, analýzy možnosti uplatnenia sa produktu na trhu, marketingu produktu a jeho uvedenia na trh, komunikácie so zákazníkom, rozvoja firmy a efektívneho osobného rozvoja a rozvoja ľudských zdrojov.

V rámci akceleračného programu absolvujú startupy intenzívnu prípravu zahŕňajúcu nasledujúce aktivity :

 1. Interaktívne workshopy: Budú organizované do siedmych tematických blokov zaradené workshopy v celkovom rozsahu 44 hodín – viď nižšie.
 2. Mentoring a koučing: individuálne stretnutia s mentormi a koučmi, expertmi (v spolupráci s odbornými pracoviskami Technickej univerzity v Košiciach) v rozsahu min. 6 hodín individuálnych stretnutí s každým startupom v priebehu programu. Náplňou poradenstva a koučingu bude príprava biznis plánu startupu, identita a branding produktu/firmy, ochrana duševného vlastníctva, rozvoj produktu a firmy ako takej a expertný mentoring.
 3. Biznis fóra startupov: interaktívne stretnutia startupov so zástupcami biznis sféry, skúsenými manažérmi, koučmi a expertmi, zamerané na priebežné analytické hodnotenie progresu startupov, ktoré budú organizované ako krátke vystúpenie startupov nasledované analytickou otvorenou diskusiou a individuálnym networking zúčastnených.
 4. Inšpiratívne príbehy startupov: motivačné stretnutia s úspešnými startupami.

Je prioritou, aby aktivity akceleračného programu prebiehali vo forme osobných stretnutí primárne v priestoroch UVP TECHNICOM. V prípade nepriaznivých epidemiologických podmienok budú fyzické osobné stretnutia nahradená hybridnou alebo plne online formou s využitím dostupnej teleprezenčnej infraštruktúry UVP TECHNICOM.

Súťaž a aj samotný intenzívny akceleračný program pre vybrané startupy je organizovaný s podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.