IPA4SME open call ponúka malým a stredným podnikom, ktoré sú držiteľmi Seal of Excellence, služby súvisiace s prediagnostikou duševného vlastníctva vrátane refundácie poplatkov za Európsku patentovú prihlášku ako aj refundácie finančných prostriedkov súvisiacich s využitím právnych služieb v oblasti duševného vlastníctva.

Viac sa dozviete na stránkach ipa4sme.eu.