Dňa 04.05.2020 sa otvorila nová výzva na podávanie prihlášok v rámci Gazelle Accelerator Programme, ktorá je určená pre už existujúce technologické start-upy a malé a stredné podniky, pričom cieľom je podporiť ich  akcelerovaním a rozšírením ich medzinárodných obchodných a inovačných kapacít.

Gazelle Accelerator plánuje v rámci 2 otvorených výziev v roku 2020 vybrať dohromady 50 spoločností, pričom každá výzva bude orientovaná na špecifické technologické oblasti.

Deadline na podávanie prihlášok je 25.05.2020. Podrobné informácie o výzve nájdete na stránke EIT Manufacturing: https://eitmanufacturing.eu/activities/gazelle-accelerator-programme/