EIT Digital pozýva európske rýchlo rastúce začínajúce startupy z oblasti digitálnych technológií na EIT súťaž.

Kto bude európsky technologický gigant? Desať najlepších startupov získa ceny v celkovej hodnote 750 000 EUR. Lehota na podanie prihlášok je do 14. júna 2019.

Viac informácií na: https://www.eitdigital.eu/newsroom/news/article/the-startup-competition-for-deep-tech-scaleups-the-eit-digital-challenge-2019/

Webstránka súťaže: https://www.eitdigital.eu/challenge/