Program od EIT RawMaterials s názvom “Start-up & SME Booster Program” je jedným z nástrojov financovania od EIT, ktorý je určený na podporu aktivít, ako napríklad zakladanie podnikov alebo podpora rastu startupov a malých firiem. Program poskytuje podporu existujúcim začínajúcim startupom a malým firmám pre vývoj inovatívnych produktov / služieb, ktoré môžu mať vplyv na oblasť surovín alebo môže pomôcť EIT partnerom.

Výzva je otvorená po celý rok 2019. V záujme zrozumiteľnosti a zabezpečenia plynulého výberu začínajúcich startupov a malých firiem sú dostupné 3 termíny na predkladanie návrhov: 15. marca, 14. júna a 20. septembra. Pre každý dátum uzávierky sa bude uplatňovať postup uvedený na: eitrawmaterials.eu/booster-call-2019

Témy z oblasti nerastných surovín sú:

  • PRIESKUM a posudzovanie nerastných surovín
  • ŤAŽBA v náročných prostrediach
  • SPRACOVANIE zvyšujúce efektívnosť využívania zdrojov v ťažobných a metalurgických procesoch
  • SUBSTITÚCIA kritických a toxických materiálov vo výrobkoch pre optimálny výkon
  • RECYKLÁCIA a optimalizácia materiálového reťazca výrobkov na konci životnosti
  • OBEHOVÁ EKONOMIKA a návrh výrobkov a služieb pre obehovú ekonomiku

Prihláška a viac informácií na eitrawmaterials.eu