Názov: Start-up accelerator
Termín: 21. marec 2021

Výzva je určená pre začínajúce podniky, ktoré už majú inovatívnu ponuku na TRL 4-6 – a ktoré vidia príležitosť v rýchlom rozvoji tejto ponuky pre oblasť prieskumu, ťažby, spracovania surovín, výrobu kovov, recyklačný priemysel, ako aj dodávateľov zariadení a nástrojov pre tieto odvetvia.

Viac informácií: https://hub.fberg.tuke.sk/2021/01/21/rm-accelerator-registracia-je-spustena/