Veľvyslanectvo SR v Moskve si dovoľuje informovať o ponuke programu „Softlanding Skolkovo 2020“, ktorého organizátorom a gestorom je Inovačné centrum Skolkovo. Uvedený program je zameraný na zahraničné technologické a inovačné spoločnosti, ktoré chcú preniknúť na ruský trh. Spoločnostiam budú poskytnuté informácie o inovačnej a start-upovej legislatíve fungujúcej v Ruskej federácii, pravidlách podnikania či možnostiach presadiť sa na miestnom trhu. Firmy budú mať zároveň možnosť oboznámiť sa s firmami pôsobiacimi v rámci technologického parku Skolkovo.

Program zahŕňa:

  • bezplatné poskytnutie pracovného priestoru pre účastníka v rámci co-working priestoru;
  • semináre, workshopy a stretnutia s rozvojovými inštitúciami, orgánmi štátnej správy zodpovednými za rozvoj technológií a    inovácií, partnermi Inovačného centra Skolkovo, domácimi investormi či anjelskými fondami;
  • integráciu s predstaviteľmi a rezidentmi Inovačného centra Skolkovo – účasť na podujatiach Skolkova;
  • podrobnú analýzu projektu účastníka projektu a operatívnu podporu a poradenstvo zo strany miestneho projektového                manažéra.

Trvanie programu je dva týždne, účasť na programe je bezplatná. Účastník si hradí náklady spojené s dopravou a ubytovaním.

Termíny programu sú:
2. – 15. marec 2020
21. máj – 2. jún 2020
19. október – 1. november 2020
Bližšie informácie o programe ako aj potrebné kontaktné informácie:  https://sk.ru/foundation/international/softlanding/

Článok prevzatý z mzv.sk