Najpopulárnejší nástroj programu Horizont 2020, SME Instrument, má za sebou už štyri roky fungovania, počas ktorých zafinancoval 1,3 miliardy eur do 3200 projektov vo firmách v 37 krajinách, ktoré uvádzajú svoje inovatívne produkty na trh. 11 projektov bolo schválených aj slovenským firmám.

Ste inovatívna firma? Máte prelomový produkt pre globálny trh? Ste omnoho lepší ako vaša konkurencia? Máte tím, ktorý dotiahne vývoj produktu a zabezpečí jeho odbyt?

Príďte sa dozvedieť viac o schéme SME Instrument, ako funguje, aké má výsledky, aké sú plány do budúcnosti, akú podporu môžu firmy získať, aký je pohľad hlavných aktérov schémy SME Instrument, skúsenosti s prípravou a realizáciou projektov, dopad na firmy či odporúčania a ako prebieha hodnotenie.

Zaregistrujte sa bezplatne čo najskôr. Kapacita miestnosti je obmedzená.

Organizačné údaje

 • Kedy: 2. október 2018, utorok, od 9:30 (registrácia od 9:00)
 • Kde: Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), Lamačská cesta 8/A, Bratislava, veľká seminárna miestnosť, 2. poschodie
 • Jazyk podujatia: slovenský
 • Registrácia: online registračný formulár – bezplatné prihlasovanie do 21.9.2018, resp. do naplnenia kapacity miestnosti

Čo môžete očakávať

Radi by sme sa s Vami podelili o informácie, rady a názory:

 • o schéme SME Instrument – ako funguje a aké sú novinky od januára 2018,
 • aké sú typické projekty a aké firmy získavajú financovanie,
 • o výsledkoch, ktoré dosiahli slovenské a európske firmy,
 • v čom sú najčastejšie problémy a zlyhania návrhov projektov,
 • aké sú príbehy úspešných slovenských firiem – čo fungovalo a v čom mali problémy,
 • čo očakávajú a ako hodnotia projekt hodnotitelia, ako fungujú pohovory,
 • akú ďalšiu podporu môžu firmy okrem financií a koučingu získať.

Predbežný program podujatia (9:30 – 13:00)

Program podujatia bude priebežne dopĺňaný.

PANEL 1: SME Instrument – fungovanie a podpora

Pohľad na SME Instrument – ako funguje, aké má výsledky, aké sú plány do budúcnosti, akú podporu môžu firmy získať:

SME Instrument, fungovanie, výsledky, novinky od januára 2018, životný cyklus od podávania k implementácií projektu, najdôležitejšie odporúčania na prípravu úspešného návrhu projektu

Ivan Filus, BIC Bratislava, CVTI SR. Národný kontaktný bod pre programy Inovácie v MSP a Prístup k rizikovému financovaniu v programe Horizont 2020, administrátor zastúpenia Enterprise Europe Network na Slovensku

Podpora OP VaI pre dobre hodnotené, no nefinancované projekty SME Instrument

Edmund Škorvaga, Ministerstvo hospodárstva SR. Sekcia štrukturálnych fondov EÚ, vedúci Oddelenia programovania, monitorovania a hodnotenia, poverený riadením Odboru riadenia operačných programov a metodiky

Bezplatné odborné projektové poradenstvo na prípravu projektov SME Instrument

Juraj Bartakovics, Slovak Business Agency. Manažér medzinárodných aktivít, NP Národné podnikateľské centrum, NP Podpora internacionalizácie

PANEL 2: Úspešné firmy a hodnotitelia 

Pohľad hlavných aktérov schémy SME Instrument – skúsenosti s prípravou a realizáciou projektov, dopad na firmy či odporúčania:

Čo firme priniesol SME Instrument? Aké sú skúsenosti s implementáciou projektov? Ako pomohol SME Instrument propagácii firmy pre zahraničných partnerov a investorov?

Miroslav Konečný, project manager SAFTRA Photonics (doposiaľ jediná firma na Slovensku, ktorá získala SME Instrument vo fáze 2) a konzultant vo firme ADDSEN
Projekt: Prenosné zariadenie na diagnostiku perzistentných organických látok (POPs) v potravinových produktoch a vode.

Ján Horváth, CEO PEWAS (úspešne prešli fázou 1 a sú držiteľ ocenenia Seal of Excellence z fázy 2)
Projekt: Nová metóda ošetrenia osiva (hydrostimulácia) pre vyššie výnosy plodín v oblastiach s nedostatkom vody

Zo zákulisia hodnotenia projektov, ako prebiehajú pohovory pred porotou, na čo sa zamerať v návrhu a na čo v pitchingu, odporúčania od hodnotiteľov

Jan Petr Nekovář, ideamaker UP21 (český akcelerátor, ktorý ponúka mladým firmám finančné investície, špecializovaný mentoring, osobný rozvoj a rozvoj dôležitých zručností)
člen panelu expertov pre interviá, ktorý posudzuje návrhy, ktoré získali dobré bodové hodnotenie

Kveta Papanová, konateľka EFA Slovakia (komplexné grantové poradenstvo)
externá hodnotiteľka žiadostí o SME Instrument fáza 1 a 2

Konzultácie

Počas prestávky a tiež po podujatí môžete krátko skonzultovať, prípadne si dohodnúť stretnutie s expertmi, ktorí reprezentujú Národné kontaktné body programu Horizont 2020 pre oblasť “Inovácie v MSP”, ktorá pokrýva aj problematiku SME Instrument.

Kontakt

Ivan FILUS
Národný kontaktný bod pre oblasť Inovácie v MSP a Prístup k rizikovému financovaniu
BIC Bratislava, Enterprise Europe Network, CVTI SR
Tel: 02/3233 2713, 3233 2711
E-mail: filus@bic.sk

Organizátori

Článok prevzatý z innonews.blog