Podnikatelia na Slovensku dostanú finančnú pomoc na inovácie. Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) prostredníctvom národného projektu inovujme.sk pre nich pripravila inovačné poukážky vo výške od dvoch do 10-tisíc eur. Celková suma určená na výzvu je 2 milióny eur a výška inovačnej poukážky sa pohybuje od dvoch do 10-tisíc eur, a to až do hodnoty 85 % oprávnených výdavkov. Žiadateľovi môže byť poskytnutá maximálne jedenkrát.

Text prevzatý a viac informácií na: inovujme.sk.