Cieľom projektu Slovak University Startup Cup 2021 je oceniť a podporiť mladú generáciu študentov VŠ, ktorí majú inovatívne nápady a myšlienky.  
 
Odborná komisia vyberie 5 najlepších študentských startupov z celého Slovenska. Ich predstavitelia sa potom osobne predstavia členom komisie, kde si pripravia prezentáciu svojho projektu a následne budú odpovedať na otázky porotcov. Komisia následne vyberie absolútneho víťaza súťaže.
 
Viac informácií startitup.sk.
Stránka súťaže: studentstartup.sk.