Perceptual, Contextual and Crossmodal Learning in Hearing and Vision / Kód: 247543

Názov projektu:Perceptual, Contextual and Crossmodal Learning in Hearing and Vision
Zodpovedný riešiteľ:Kopčo,N. doc.Ing. PhD.
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a informatiky
Doba riešenia:1.5.2010 – 31.10.2013
Grant agreement:247543
Viac informácií:https://cordis.europa.eu/project/id/247543