Innovative Technologies and Concepts for the Intelligent Deep Mine of the Future / Kód: 280855

Názov projektu:Innovative Technologies and Concepts for the Intelligent Deep Mine of the Future
Zodpovedný riešiteľ:Zelko, M. Ing. PhD
Fakulta:Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Doba riešenia:1.11.2011 – 31.3.2016
Grant agreement:280855
Viac informácií:https://cordis.europa.eu/project/id/280855