Industry 4.0 for SMEs – Smart Manufacturing and Logistics for SMEs in an X-to-order and Mass Customization Environment (SME 4.0) / Kód: 734713

206

Kód projektu: 734713

Akronym: SME 4.0

Doba riešenia: 1.1.2017 – 31.12.2020

Fakulta: Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

Viac infromácií na cordis.europa.eu