indexmag.sk – Ako si chrániť svoje nápady a to, na čom pracujem?

379

Rozhovor s Petrom Čižmárom (UVP TECHNICOM) na tému ochrany duševného vlastníctva nájdete na:
https://indexmag.sk/2020/07/29/ako-si-chranit-svoje-napady-a-to-na-com-pracujem/