Development of ‘Less than Wagon Load’ transport solutions in the Antwerp Chemical cluster (LessThanWagonLoad) / Kód: 723274-1

201

Kód projektu: 723274-1

Akronym: LessThanWagonLoad

Doba riešenia: 1.5.2017 – 30.4.2020

Fakulta: Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

Viac infromácií na cordis.europa.eu