2020/04/08 až 12/09 Účasť na webinároch k problematike práv duševného vlastníctva

629

European IP Helpdesk je iniciatívou Európskej komisie, ktorej cieľom je pomôcť pri riešení problematiky ochrany a využívania práv duševného vlastníctva organizáciám, ktoré riešia európske projekty.

V nasledujúcich týždňoch sa budú konať nasledovné bezplatné webináre (vždy v stredu o 10:30):

Článok prevzatý z innonews.blog