Dňa 15. októbra 2018 sa uskutoční seminár s názvom WIPO Services and Initiatives, ktorého organizátorom je Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO) a Úrad priemyselného vlastníctva SR.

Seminár je určený patentovým zástupcom, advokátom, firemným právnikom, zástupcom akademickej obce, doktorandom, študentom a všetkým, ktorí majú záujem o problematiku duševného vlastníctva.

Seminár sa uskutoční v HOTELI BRATISLAVA**** (Seberíniho 9, Bratislava) a bude prebiehať za účasti zahraničných a slovenských rečníkov.
Účasť na seminári je bezplatná, tlmočenie je zabezpečené.

Program seminára

Prihlásiť sa môžete do 8.10.2018 vyplnením on-line formulára.

Článok prevzatý z innonews.blog