Seminár „Od nápadu po komercializáciu“ organizuje Akadémia Európskeho patentového úradu (EPÚ) a European IPR Helpdesk, s podporou Úradu priemyselného vlastníctva SR.

Kedy? 5. novembra 2019

Kde? Hotel Austria Trend, v Bratislave

Seminár je zacielený na malé a stredné podniky (MSP), založené na technológiách, vrátane začínajúcich podnikov a ich:

  • zamestnancov, ktorí majú na starosť manažment duševného vlastníctva,
  • zamestnancov, ktorí pracujú na oddeleniach súvisiacich s duševným vlastníctvom, ako sú oddelenia výskumu a právne oddelenia,
  • školiteľov a poradcov pre MSP.

Obsahom seminára budú:

  • základné nástroje duševného vlastníctva pre MSP,
  • vytváranie stratégie obchodných výhod duševného vlastníctva,
  • prípadová štúdia obchodných výhod duševného vlastníctva pre MSP,
  • stratégia podania prihlášky o udelenie patentu na vynález,
  • možnosť vnútroštátnej podpory pre MSP.

 

Registračný poplatok je 30 €. Pracovný jazyk je anglický. Viac informácií a registračný formulár nájdete tu.