V septembri 2019 bude v rámci EÚ programu Horizont 2020 posledná možnosť pre predloženie návrhov projektov v schéme SME Instrument (EIC Accelerator) fáza 1, ktoré môžu žiadať paušálnu úhradu až 50 tisíc eur na realizáciu štúdie realizovateľnosti uvedenia nových produktov na trh.

Pri tejto príležitosti organizujeme propagačné podujatie s cieľom prezentácie tejto schémy najmä pre mladé ambiciózne firmy zo Slovenska, ktoré by mohli túto schému využiť. Budeme preto radi, ak by ste mohli túto informáciu poslať firmám/startupom, ktoré by mohli prostredníctvom štúdie realizovateľnosti zhodnotiť technické a ekonomické možnosti škálovania pre svoj inovatívny produkt.

Podujatie sa bude konať 6.6.2019 na CVTI SR, Lamačská cesta 8/A v Bratislave. Vstup je bezplatný.

Viac informácií a registrácia na podujatie (bezplatne).