Monika Smolková, poslankyňa Európskeho parlamentu

a

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli  

Vás pozývajú na odborný seminár

Horizont 2020: európsky program podpory a stimulácie inovačného ekosystému

 

Kedy? 19.3.2018 o 10:00

Kde? Univerzitná knižnica Technickej Univerzity v Košiciach

 

Rámcový program EÚ Horizont 2020 je najväčším programom pre vedu, výskum a inovácie na svete. Získať H2020 granty v celosvetovej konkurencii nie je jednoduché, ale nie je to ani nemožné. Aj tieto európske fondy dokážu prispieť k tomu, že sa z Košíc stane atraktívny magnet pre inovácie. Aby sa Košice stali takýmto mestom, je potrebné zapojiť do celého inovačného procesu občanov, politické autority, univerzity, lokálne firmy a veľké podniky.

Vieme vytvoriť z Košíc inteligentné mesto a stredisko inovácií na Slovensku? Ako zapojiť do tohto procesu všetkých aktérov na občianskej, inštitucionálnej či politickej úrovni? V čom majú Košice oproti iným mestám výhodu a prečo by sa práve Košice mohli stať „slovenským Brnom“?

Príďte s nami diskutovať o tom, ako môžeme vytvoriť z Košíc slovenské centrum inovácií a inteligentné mesto, ktoré bude úspešným slovenským príbehom.

PROGRAM

REGISTRÁCIA