Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli organizuje 19. marca 2018 v Košiciach odborný seminár: “Horizont 2020: európsky program podpory a stimulácie inovačného ekosystému”.

Promo text organizátorov:

Rámcový program EÚ Horizont 2020 je najväčším programom pre vedu, výskum a inovácie na svete. Získať H2020 granty v celosvetovej konkurencii nie je jednoduché, ale nie je to ani nemožné.

Aj tieto európske fondy dokážu prispieť k tomu, že sa z Košíc stane atraktívny magnet pre inovácie. Aby sa Košice stali takýmto mestom, je potrebné zapojiť do celého inovačného procesu občanov, politické autority, univerzity, lokálne firmy a veľké podniky.

Vieme vytvoriť z Košíc inteligentné mesto a stredisko inovácií na Slovensku? Ako zapojiť do tohto procesu všetkých aktérov na občianskej, inštitucionálnej či politickej úrovni? V čom majú Košice oproti iným mestám výhodu a prečo by sa práve Košice mohli stať „slovenským Brnom“?

Registrácia na podujatie

Článok prebratý z: innonews.blog