Scaleup4EU prepojí startupy s korporátmi a ponúkne akceleračný program v oblasti inteligentných regiónov, agilnej výroby a digitálneho zdravotníctva

Scaleup4EU v rámci svojich scaleup labs prináša možnosti pre MSP predstaviť svoje technologické riešenia sieti svetoznámych nemeckých spoločností. Ponúka tiež akceleračný program a mentorstvo.

Scaleup4EU vytvoril podporný program pre začínajúce a rozširujúce sa spoločnosti, v rámci ktorého majú firmy možnosť nájsť strategického partnera, investora, spoluprácu v oblasti ďalšieho rozvoja alebo možnosť predstaviť svoje technologické riešenie potenciálnemu kupcovi.

Výzva v rámci daného programu je určená pre spoločnosti, ktoré vyvíjajú alebo vyvinuli nové technologické riešenie v oblasti agilnej výroby „Agile Manufacturing“ (automatizácia a robotika, simulácie, analýza dát, senzorové technológie alebo výrobné technológie) alebo v oblasti tzv. inteligentného regiónu „Smart region“ (mobilita a logistika, energetika, stavebníctvo, geodáta, životné prostredie a udržateľné technológie s využitím IoT, Machine Learning, Data Analysis a Blockchain). Ďalšou otvorenou možnosťou sú digitálne zdravotnícke technológie (pre ľahší život s kardiovaskulárnym ochorením, predpovedanie zdravotných dodávok počas pandémie a zjednodušenie obstarávania)

Výzva na podávanie online žiadostí (v anglickom jazyku) je otvorená:

Článok prevzatý z innonews.sk