Kód projektu: 824990

Akronym: RIMA

Doba riešenia: 1.1.2019 – 31.12.2022

Fakulta: Strojnícka fakulta

Viac infromácií na cordis.europa.eu