Hlavným cieľom spoločnosti RobMoSys je vytvoriť a skonsolidovať digitálnu priemyselnú platformu EÚ pre robotiku s cieľom vytvoriť spoločnú metodiku pre vývoj softvéru založeného na modeloch, vylepšiť nástroje a zvýšiť interoperabilitu prostredníctvom výmeny modelov a skladateľnosti. Aktuálna výzva pre malé projekty je otvorená do 30. októbra 2019.

Otvorené výzvy na prispievanie do RobMoSys sú jedným z prostriedkov zavedených na dosiahnutie tohto cieľa. RobMoSys financuje 3 nástroje:

  1. Instrument #1: Fast Adoption (financovanie do 60 tisíc eur)
    Zameriava sa na malé a stredné podniky a malé tímy vo veľkých priemyselných spoločnostiach, cieľové skupiny od dodávateľov softvérových komponentov až po výrobcov robotických systémov. Financované firmy musia vyvinúť piloty kompatibilné s RobMoSys (priemyselné prípadové štúdie) založené na existujúcich aktívach (softvér a nástroje z ekosystému RobMoSys) alebo poskytovať softvérové komponenty zodpovedajúce pilotom RobMoSys.
  2. Instrument #2: Ecosystem Challenges
    Tento nástroj je už uzavretý. Viac informácií nájdete tu.
  3. Instrument #3: Innovation Expert Intake (financovanie do 20 tisíc eur)
    Tento nástroj hľadá návrhy od firiem ponúkajúcich odborné služby s cieľom presadzovať inovácie a posilniť komunitu RobMoSys. Aplikácie sa môžu zamerať na podporu technológie RobMoSys Academy alebo technológie RobMoSys.

Viac informácií o výzve a podávanie návrhov.

RobMoSys je súčasťou kaskádového financovania (cascade funding/competitive calls) programu Horizont 2020, ktorých cieľom je poskytnúť financovanie tzv. tretím stranám (najmä MSP) vo forme malých grantov, zvyčajne 10-200 tisíc eur na riešenie konkrétnych aktivít spojených s vývojom, testovaním, validáciou a trhovým nasadením nových produktov, služieb, algoritmov či technológií. Pozrite sa aj na ďalšie kaskádové projekty v iných oblastiach.

Pozrite si video o RobMoSys:

 

Článok prevzatý z innonews.blog