Fórum centier podnikových služieb Americkej obchodnej komory v SR (BSCF – Business Service Center Forum) Vás pozýva na 7. ročník programu Train the Trainer, ktorý sa tento rok po druhý krát uskutoční aj v Košiciach.

Ide o sériu workshopov, určených stredoškolským a vysokoškolským pedagógom, ktorých cieľom je priniesť do výučbového procesu súčasné trendy v oblasti mäkkých zručností. Členské spoločnosti Fóra centier podnikových služieb, ktoré na Slovensku zamestnávajú viac ako 31 000 ľudí, považujú ovládanie mäkkých zručností za kľúčové pre uplatnenie absolventov na trhu práce.

Program je bezplatný a bude prebiehať v slovenskom jazyku v priestoroch jednotlivých členských spoločností v priebehu júna 2018. Workshopy budú vedené expertmi z radov spoločností Fóra. Program bude ukončený slávnostným vyhodnotením a každý účastník dostane certifikát o jeho absolvovaní.

Ak máte záujem zúčastniť sa programu Train the Trainer, prosíme Vás o vyplnenie záväznej registrácie najneskôr do pondelka 28.05.2018 (do 12,00 hod.)

Registrácia

Harmonogram a ďalšie informácie tu.